Kwota uznania (bezsporna) i ugoda

Kwota uznania (bezsporna) i ugoda

Kwota bezsporna jest to część świadczenia odszkodowawczego, która pozostaje poza sporem o jej wysokość. Wypłata kwoty bezspornej następuję po przyjęciu odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń. Pozostała część świadczenia odszkodowawczego zostaje przyznana na rzecz ubezpieczonego/poszkodowanego z chwilą ustalenia ostatecznej wysokości świadczenia.

Często zdarza się, że klienci sami załatwiając swoją sprawę o odszkodowanie godzą się na podpisanie ugody co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ugoda to umowa między klientem a Towarzystwem Ubezpieczeń na wypłacenie określonej, umówionej w drodze rozmów kwoty świadczeń. Strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub spór istniejący mogący powstać w przyszłości czy też zapewnić wykonanie likwidacji szkody. Zawarcie ugody sprawia, że wskazana kwota zostaje wypłacona Klientowi i tym samym Klient deklaruje, że nie będzie w przyszłości ubiegał się o dalsze roszczenia. Jeżeli klient nie jest świadomy tego jaka kwota mu się należy oraz jakie świadczenia i zdecyduje się na podpisanie ugody to straci możliwość na uzyskanie jakichkolwiek dalszych świadczeń, które rzeczywiście mu się należą. Dlatego nie warto od razu podpisywać ugody – jest to często pułapka dla klienta, a najlepsze rozwiązanie dla TU. Klient ma prawo nie zgodzić się na warunki proponowane przez Towarzystwo, w tej sytuacji możemy podjąć działania mające na celu zwiększenie proponowanych świadczeń w drodze ugody, tj. napisać reklamację bądź też skierować sprawę do sądu i w sądzie walczyć o wyższe kwoty świadczeń.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h