Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia

Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia

Wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania jest uzależniona w bardzo dużym stopniu od szczegółowości i trafności zebranych materiałów dowodowych oraz dokumentacji. Klient chcąc uzyskać jak najbardziej rekompensujące jego cierpienia i krzywdę świadczenie powinien zebrać niezbędne dokumenty. Są to:

  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (może to być notatka policyjna, postanowienie prokuratury, akt oskarżenia czy też wyrok karny skazujący)
  • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku)
  • akt zgonu
  • kopię dowodów osobistych Roszczących
  • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne – opis relacji łączących Roszczących ze Zmarłym
  • fotografie
  • kopia aktu małżeństwa

Kopia aktu urodzenia bądź legitymacji szkolnej

  • rachunki, faktury, paragony – dokumentujące koszty pogrzebu w przypadku szkody śmiertelnej
  • dokumentacja medyczna – (dotycząca leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego)

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h