Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz.

Bardzo często klienci nie mają świadomości w jakim okresie czasowym można rościć o odszkodowanie. Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoda wynikała z przestępstwa czy nie (np.: jedynie z wykroczenia). Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa to przedawnienie roszczenia następuje z upływem 20 lat od dnia jego popełnienia. W takim wypadku oczywiście Klientowi należy się odszkodowanie/zadośćuczynienie. W pozostałych przypadkach roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia wypadku. Jeśli na skutek wypadku wyrządzona została szkoda na osobie (krzywda fizyczna) roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawianie szkody. W każdym przypadku należy pamiętać, że jeśli tego typu szkoda powstała ponad 10 lat temu ale była zgłaszana do sprawcy/ubezpieczyciela, to mogła ona nie ulec przedawnieniu. Należy pamiętać również, że w przypadku gdy otrzymaliśmy wcześniej odszkodowanie to w terminie do przedawnienia sprawy możemy rościć o większe odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, którego nie otrzymaliśmy pierwotnie. W takim przypadku nie może być wcześniej zawarta ugoda, która w większości przypadków wyczerpuje wszelkie możliwości roszczeń.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h