Helpea

- Dotacje Unijne

Dotacje Unijne

Niniejszym informujemy o rozpoczęciu postępowania wyboru Wykonawcy projektu RPMA.03.01.02-14-865817 pn. „Analiza potencjału rozwojowego firmy Helpea sp. z o.o.”. Wybór nastąpi zgodnie z zasadą konkurencyjności. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Osi priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MSP na Mazowszu”, Poddziałanie 3.1.2 „Rozwój MSP”, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw- poprzez udzielanie bonów na doradztwo”.

opublikowano 20.07.2017

 

Niniejszym informujemy o zakończonej procedurze wyboru wykonawcy IOB.
Wykonawcą został Instytut Doradztwa z siedzibą w Krakowie.

 

Załącznik do pobrania

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h