ODSZKODOWANIA

- za wypadki komunikacyjne

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Kierowca Jeżeli byłeś kierowcą i uczestniczyłeś w wypadku samochodowym, który nastąpił nie z Twojej winy, możesz się ubiegać o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu oraz wszelkie straty materialne związane z tym wypadkiem np. utrata zarobków
Kierowca auto zastępcze odszkodowanie po wypadku
Pasażer Jako pasażer auta po wypadku lub też motoru jesteś niewinny i też z tego tytułu zawsze możesz liczyć na odszkodowanie za wypadek komunikacyjny, nawet jeśli to Twój kierowca spowodował kolizję.
Pasażer odszkodowania powypadkowe
Motocyklista Jeżeli zostałeś potrącony lub też uderzony przez inny pojazd to możesz wnieść sprawę za odszkodowania komunikacyjne. Ubiegać się możesz o odszkodowanie za uszkodzony motor, zniszczone ubrania, utratę zarobków a także uszczerbek na zdrowiu.
Motocyklista - odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Pieszy Przysługuje Ci wypłata odszkodowania z OC za uszczerbek na zdrowiu jeżeli zostałeś potrącony przez pojazd mechaniczny.
Pieszy odszkodowanie powypadkowe

Jeżeli doznałeś obrażeń ciała, będą jednym z wyżej wymienionych uczestników wypadków, należą Ci się odszkodowania powypadkowe z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody.

Z tego tytułu przysługuje Ci:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb zwrot wydatków
 • zwrot kosztów związanych z utratą rzeczy

Jeżeli w skutek wypadku lub doznanych obrażeń główny poszkodowany zmarł, należy się:

 • jednorazowe odszkodowanie za wypadek samochodowy z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. rodzice, dziecko, współmałżonka, babcia, dziadek
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, stypy, zakupem nagrobka)
auto po wypadku, odszkodowanie po wypadku

Pamiętaj!

Odszkodowanie po wypadku drogowym z polisy OC sprawcy należy się wszystkim poszkodowanym w wypadku, także pasażerom pojazdu kierowanego przez sprawcę wypadku. Osoba, która ma wykupionych kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków(NNW), z każdego z nich może dostać odszkodowanie. Jeżeli pojazd, którym poruszaliśmy był w chwili wypadku objęty ubezpieczeniem NNW, wówczas oprócz odszkodowania z OC posiadacza pojazdu sprawcy możemy także dochodzić odszkodowania z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków i ubiegać się o auto zastępcze.

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz
a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.