ODSZKODOWANIE

- za wypadek w pracy

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Jeżeli podczas wykonywania pracy lub w drodze do pracy doświadczyłeś nieszczęśliwego wypadku, możesz ubiegać się o odszkodowanie nie tylko z ZUS, ale również od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela!

Ważne jednak, aby wypadek ten spełniał poniższe kryteria:

 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych.
 • Podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia.
 • W czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Odszkodowania za wypadek w pracy wypłacane są nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pomożemy Ci również uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę od pracodawcy oraz pokrycie wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji. Jednak aby udowodnić, że wina leżała po stronie pracodawcy, należy wykazać nieprawidłowości w organizacji warunków pracy. Z tego też względu bardzo ważne jest, aby mieć świadków naszego wypadku, którzy złożą oświadczenie, posiadać dokumentacje fotograficzną z miejsca zdarzenia, oraz zabezpieczyć jak największą ilość dowodów.

Wysokość sumy jaką osiągnie odszkodowanie z ZUS, jest uzależniona od stopnia uszczerbku na zdrowiu, jaki odniosłeś wskutek wypadku bądź choroby zawodowej. Niestety wielu pracowników nie wie, jakie prawa im przysługują. Obawa przed firmami odszkodowawczymi powoduje że wiele osób którym się ono należy, rezygnuje z uzyskania zadośćuczynienia.

Jeżeli doznałeś wypadku w swoim miejscu pracy, skontaktuj się z Nami, a bezpłatnie doradzimy Ci jakie kroki powinieneś podjąć.

Co pomożemy Ci uzyskać:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych
 • zwrot kosztów leczenia szpitalnego i poza szpitalnego
 • zwrot kosztów zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego
 • wyrównanie utraconego dochodu
 • koszty opieki osób trzecich
 • zwrot kosztów odpowiedniego lub lepszego odżywiania
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich
 • w przypadku niezdolności do pracy renta wyrównująca utratę dochodów
 • w przypadku zwiększonych potrzeb życiowych zwrot wydatków
 • zwrot kosztów związanych z utratą rzeczy

Jeżeli w skutek wypadku lub doznanych obrażeń Twój bliski zmarł, pomożemy Ci uzyskać:

 • jednorazowe odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej dla każdego z Uprawnionych np. rodzice, dziecko, współmałżonka, babcia, dziadek
 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej dla każdego z Uprawnionych
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem (m.in. zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, stypy, zakupem nagrobka)

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz
a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.