Darmowe

porady prawne

Darmowe porady prawne

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie. Każdego dnia wykonując nasze codzienne obowiązki, zadania czy też inne czynności jesteśmy narażeni na doznanie szkody lub krzywdy. Zarówno w pracy jak i w domu, jadąc na zakupy lub do rodziny. W drugim przypadku, będąc uczestnikiem...

Kwota uznania (bezsporna) i ugoda

Kwota uznania (bezsporna) i ugoda Kwota bezsporna jest to część świadczenia odszkodowawczego, która pozostaje poza sporem o jej wysokość. Wypłata kwoty bezspornej następuję po przyjęciu odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń. Pozostała część świadczenia...

Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia

Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia Wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania jest uzależniona w bardzo dużym stopniu od szczegółowości i trafności zebranych materiałów dowodowych oraz dokumentacji. Klient chcąc uzyskać jak najbardziej...

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. – o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152), Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobligowane...

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz. Bardzo często klienci nie mają świadomości w jakim okresie czasowym można rościć o odszkodowanie. Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoda wynikała z przestępstwa czy nie (np.: jedynie z...

Zapytaj Prawnika

Darmowe porady prawne