Likwidacja szkody

Likwidacja szkody.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. – o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152), Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobligowane do zakończenia procesu likwidacji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, z zastrzeżeniem, że wcześniej została złożona pełna dokumentacja. Termin likwidacji szkody może wydłużyć się do 90 dni, m.in. dlatego, że wspomniana wcześniej dokumentacja była niepełna lub proces leczenia nie został zakończony. Przedstawiciel towarzystwa powinien poinformować poszkodowanego o podjętej decyzji, czyli albo o wypłacie środków albo o odmowie przyznania odszkodowania ewentualnie i powodzie przedłużenia wydania merytorycznej decyzji.

Dzięki korzystaniu z usług firmy Helpea proces likwidacji szkody naszego klienta przebiega sprawnie przy najmniejszym angażowaniu osób Roszczących. Po zgłoszeniu szkody informujemy naszych klientów o tym, iż zostało wysłane stosowne zgłoszenie w przedmiotowej sprawie i że może zostać przeprowadziny z nim wywiad środowiskowy, bądź może być skierowany na dodatkowe badania przez Ubezpieczyciela, które mogą wpłynąć znacznie na wysokość roszczenia. Wszelkie formalności od zdobycia potrzebnej dokumentacji przez cały proces likwidacyjny dokonujemy sami natomiast nieoceniona jest pomoc naszych Klientów w przekazywaniu nam informacji, które mogą być nam pomocne w sprawnej likwidacji szkody lub dostarczenia stosownie zgromadzonej dokumentacji zwłaszcza w przypadku szkód rzeczowych.

Wydanie decyzji może nastąpić z opóźnieniem jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń nie otrzymało kompletnej dokumentacji, szczególnie dokumentacji medycznej bądź dokumentacji karnej ( w przypadku trudności w uzyskaniu szczegółowych informacji z Sądu, Prokuratury czy policji). Istotna jest współpraca z Klientem przy weryfikacji posiadanej dokumentacji i jej bieżące kompletowanie, aby przyśpieszyć zakończenie sprawy. Jednocześnie warto pamiętać, że każda sprawa jest inna i jej przebieg zależy od indywidualnych czynników, a Klient na każdym etapie jest informowany na bieżąco i uzyskuje informacji na temat planowanego terminu zakończenia sprawy.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl