Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia

Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia

Wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania jest uzależniona w bardzo dużym stopniu od szczegółowości i trafności zebranych materiałów dowodowych oraz dokumentacji. Klient chcąc uzyskać jak najbardziej rekompensujące jego cierpienia i krzywdę świadczenie powinien zebrać niezbędne dokumenty. Są to:

  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (może to być notatka policyjna, postanowienie prokuratury, akt oskarżenia czy też wyrok karny skazujący)
  • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku)
  • akt zgonu
  • kopię dowodów osobistych Roszczących
  • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne – opis relacji łączących Roszczących ze Zmarłym
  • fotografie
  • kopia aktu małżeństwa

Kopia aktu urodzenia bądź legitymacji szkolnej

  • rachunki, faktury, paragony – dokumentujące koszty pogrzebu w przypadku szkody śmiertelnej
  • dokumentacja medyczna – (dotycząca leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego)

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl