Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz.

Bardzo często klienci nie mają świadomości w jakim okresie czasowym można rościć o odszkodowanie. Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoda wynikała z przestępstwa czy nie (np.: jedynie z wykroczenia). Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa to przedawnienie roszczenia następuje z upływem 20 lat od dnia jego popełnienia. W takim wypadku oczywiście Klientowi należy się odszkodowanie/zadośćuczynienie. W pozostałych przypadkach roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia wypadku. Jeśli na skutek wypadku wyrządzona została szkoda na osobie (krzywda fizyczna) roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawianie szkody. W każdym przypadku należy pamiętać, że jeśli tego typu szkoda powstała ponad 10 lat temu ale była zgłaszana do sprawcy/ubezpieczyciela, to mogła ona nie ulec przedawnieniu. Należy pamiętać również, że w przypadku gdy otrzymaliśmy wcześniej odszkodowanie to w terminie do przedawnienia sprawy możemy rościć o większe odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, którego nie otrzymaliśmy pierwotnie. W takim przypadku nie może być wcześniej zawarta ugoda, która w większości przypadków wyczerpuje wszelkie możliwości roszczeń.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl