Helpea  > FirmaNasza działalność

Etyka zawodowa

Etyka zawodowa jest bardzo ważnym elementem naszego działania. Branża odszkodowawcza jest szczególnie narażona na nieuczciwe działania, dlatego na każdym kroku dbamy o to, aby każdy nasz partner został odpowiednio przeszkolony i zarówno w swojej pracy jak i w życiu, kierował się zasadami etycznymi i moralnymi, zgodnymi ze standardem, jaki tworzymy.

Właśnie dlatego już od początku istnienia firmy postanowiliśmy stosować nasz wewnętrzny Kodeks Etyczny, który jest zbiorem zasad i norm, obowiązujących podczas całego kontaktu klienta z firmą.

Kodeks etyczny

Celem Kodeksu Etycznego Partnerów HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, jest określenie standardów etycznych postępowania Partnerów HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, podnoszenie poziomu zaspokojenia potrzeb Klientów i ochrona ich interesów.

Całość, ma na celu utrwalanie pozytywnego wizerunku HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań, a wszystko to, w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług.

Jako partner HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań:

Jak działamy

Działam w zgodzie z przyjętymi zasadami i normami, kierując się wyłącznym dobrem Klienta

Szanujemy

Szanuję dobra osobiste i godność Klientów oraz wszystkich pracowników i współpracowników

Dbamy

Dbam o obsługę każdego Klienta na jednakowo wysokim poziomie

Służymy radą i pomocą

Zawsze służę klientowi radą i pomocą w trudnej sytuacji

Przestrzegamy zasad

Przestrzegam zasad uczciwej konkurencji wewnątrz HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań

W ramach prowadzonej działalności przestrzegam przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, dane osobowe są przetwarzane na podstawie imiennego upoważnienia.

Zobowiązuję się w szczególności do:

  • pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
  • zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością handlową HELPEA – Twoje Centrum Odszkodowań

Fundacja Pomagamy z Pasją

Ponieważ pomaganie to nasza pasja, nie mogliśmy poprzestać tylko na uzyskiwaniu odszkodowań dla naszych klientów. Motorem naszego działania jest nie tylko poczucie społecznej odpowiedzialności, ale też chęć zmienienia choćby kawałka świata na lepsze – uśmiech na jeszcze jednej twarzy osoby której pomogliśmy znaczy dla nas więcej niż pieniądze. Dlatego w roku 2017 powołaliśmy do życia fundację, której celem są działania profilaktyczne, podnoszące świadomość bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, oraz udzielania pierwszej pomocy. W ramach działalności fundacji pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Ponieważ pomaganie to nasza pasja, nie mogliśmy poprzestać tylko na uzyskiwaniu odszkodowań dla naszych klientów. Motorem naszego działania jest nie tylko poczucie społecznej odpowiedzialności, ale też chęć zmienienia choćby kawałka świata na lepsze – uśmiech na jeszcze jednej twarzy osoby której pomogliśmy znaczy dla nas więcej niż pieniądze. Dlatego w roku 2017 powołaliśmy do życia fundację, której celem są działania profilaktyczne, podnoszące świadomość bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, oraz udzielania pierwszej pomocy. W ramach działalności fundacji pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc. Napisz lub zadzwoń.

Fundacja Pomagamy z Pasją

26-600 Radom, ul. Biznesowa 15
kom. 534 020 120
tel. 48 679 67 57
e-mail: fundacja@pomagamyzpasja.pl

  • Zapewniamy wsparcie finansowe i psychologiczne naszym podopiecznym.
  • Finansujemy leczenie, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego czy protez ortopedycznych.
  • Fundujemy stypendia i nagrody, aby nasi podopieczni mogli kształcić się i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
  • Organizujemy zbiórki publiczne, aukcje i koncerty charytatywne, wspieramy osoby niepełnosprawne i prowadzimy działania edukacyjne mające na celu ich integrację i poprawę jakości życia.

Grupa Helpea:

helpea

Helpea

Już od blisko 6 lat zapewniamy profesjonalną pomoc w wypłacie odszkodowań. Od początku istnienia firmy pomogliśmy już ponad 11 tysiącom osób poszkodowanych, uzyskując ponad 90 mln roszczeń od ubezpieczycieli

www.helpea.pl

helpea

Helpea International

Z siedzibą w Bukareszcie ma za zadanie pomagać osobom poszkodowanym w wypadkach na terenie Rumunii. Początki nie były łatwe, jednak pierwszych kilkuset klientów w 6 miesięcy działania może liczyć na naszą pomoc.

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów  M. Domański i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów M. Domański i Wspólnicy

Naszą wizją jest stworzenie dynamicznej i nowoczesnej kancelarii prawniczej w pełni rozumiejącej potrzeby Klienta. Wykorzystując całą naszą wiedzę i doświadczenie pragniemy zagwarantować naszym Klientom kompleksową opiekę prawną również

helpea

Fundacja Pomagamy z Pasją

W roku 2017 powołaliśmy do życia fundację, której celem są działania profilaktyczne, podnoszące świadomość bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym i zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, oraz udzielania pierwszej pomocy. W ramach działalności fundacji pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Partnerzy Helpea:

Centrum Medyczne FizjoMedica

Centrum Medyczne FizjoMedica

Centrum Medyczne FizjoMedica zaprasza na kompleksową rehabilitację wykonywaną przez wykwalifikowany personel medyczny. Zapewnia nowoczesną aparaturę, innowacyjne metody leczenia oraz indywidualne podejście do pacjenta.

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

Czy przydarzyło Ci się więcej przykrych sytuacji?

Sprawdź czy nie uzyskasz wyższego odszkodowania:

odszkodowanie za śmierć

Mój bliski zginął w wypadku

Odszkodowanie za śmierć osób bliskich. Zadośćuczynienie, zwrot kosztów pochówku, renta.

Dowiedz się więcej >

odszkodowanie powypadkowe

Zostałem ranny w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne. Kierowca, pasażer, motocyklista, pieszy.

Dowiedz się więcej > 

 

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Stan ciężki mojego bliskiego po wypadku

Odszkodowanie za poniesione straty w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dowiedz się więcej > 

 

sprawa karna odszkodowania

Sprawa karna po wypadku komunikacyjnym

Reprezentujemy naszego klienta w sądzie podczas sprawy karnej.

Dowiedz się więcej > 

 

odszkodowanie wypadek samochodowy

Mam uszkodzony pojazd po wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku samochodowym poszkodowanym w tym zdarzeniu.

Dowiedz się więcej > 

 

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955