Helpea  >  Wiedza  >  Kwota uznania (bezsporna) i ugoda

Kwota uznania (bezsporna) i ugoda

8 sierpnia 2019

helpea odwiedziny 2 106

Kwota bezsporna jest to część świadczenia odszkodowawczego, która pozostaje poza sporem o jej wysokość. Wypłata kwoty bezspornej następuję po przyjęciu odpowiedzialności przez zakład ubezpieczeń. Pozostała część świadczenia odszkodowawczego zostaje przyznana na rzecz ubezpieczonego/poszkodowanego z chwilą ustalenia ostatecznej wysokości świadczenia.

Często zdarza się, że klienci sami załatwiając swoją sprawę o odszkodowanie godzą się na podpisanie ugody co nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Ugoda to umowa między klientem a Towarzystwem Ubezpieczeń na wypłacenie określonej, umówionej w drodze rozmów kwoty świadczeń. Strony czynią sobie wzajemnie ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub spór istniejący mogący powstać w przyszłości czy też zapewnić wykonanie likwidacji szkody.

Zawarcie ugody sprawia, że wskazana kwota zostaje wypłacona Klientowi i tym samym Klient deklaruje, że nie będzie w przyszłości ubiegał się o dalsze roszczenia.

Jeżeli klient nie jest świadomy tego jaka kwota mu się należy oraz jakie świadczenia i zdecyduje się na podpisanie ugody to straci możliwość na uzyskanie jakichkolwiek dalszych świadczeń, które rzeczywiście mu się należą. Dlatego nie warto od razu podpisywać ugody – jest to często pułapka dla klienta, a najlepsze rozwiązanie dla TU.

Klient ma prawo nie zgodzić się na warunki proponowane przez Towarzystwo, w tej sytuacji możemy podjąć działania mające na celu zwiększenie proponowanych świadczeń w drodze ugody, tj. napisać reklamację bądź też skierować sprawę do sądu i w sądzie walczyć o wyższe kwoty świadczeń.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku przez naszą stronę
lub masz pytania

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

  helpea logo

  Tel. / fax.: 48 679 67 57
  Tel. 727 965 965
  E-mail: biuro@helpea.pl

  Godziny pracy centrali:

  poniedziałek - piątek:
  9.00 do 17.00 

  facebook instagram helpea helpea google

  HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
  ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
  w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
  NIP: 9482604817, REGON: 362690955