Helpea  >  Wiedza  >  Likwidacja szkody

Likwidacja szkody

16 sierpnia 2019

helpea odwiedziny 323

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. – o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152), Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobligowane do zakończenia procesu likwidacji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, z zastrzeżeniem, że wcześniej została złożona pełna dokumentacja. Termin likwidacji szkody może wydłużyć się do 90 dni, m.in. dlatego, że wspomniana wcześniej dokumentacja była niepełna lub proces leczenia nie został zakończony. Przedstawiciel towarzystwa powinien poinformować poszkodowanego o podjętej decyzji, czyli albo o wypłacie środków albo o odmowie przyznania odszkodowania ewentualnie i powodzie przedłużenia wydania merytorycznej decyzji.

Dzięki korzystaniu z usług firmy Helpea proces likwidacji szkody naszego klienta przebiega sprawnie przy najmniejszym angażowaniu osób Roszczących.

Po zgłoszeniu szkody informujemy naszych klientów o tym, iż zostało wysłane stosowne zgłoszenie w przedmiotowej sprawie i że może zostać przeprowadzony z nim wywiad środowiskowy bądź może być skierowany na dodatkowe badania przez Ubezpieczyciela, które mogą wpłynąć znacznie na wysokość roszczenia.

Wszelkie formalności od zdobycia potrzebnej dokumentacji przez cały proces likwidacyjny dokonujemy sami natomiast nieoceniona jest pomoc naszych Klientów w przekazywaniu nam informacji, które mogą być nam pomocne w sprawnej likwidacji szkody lub dostarczenia stosownie zgromadzonej dokumentacji zwłaszcza w przypadku szkód rzeczowych.

Wydanie decyzji może nastąpić z opóźnieniem jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeń nie otrzymało kompletnej dokumentacji, szczególnie dokumentacji medycznej bądź dokumentacji karnej ( w przypadku trudności w uzyskaniu szczegółowych informacji z Sądu, Prokuratury czy policji).

Istotna jest współpraca z Klientem przy weryfikacji posiadanej dokumentacji i jej bieżące kompletowanie, aby przyśpieszyć zakończenie sprawy. Jednocześnie warto pamiętać, że każda sprawa jest inna i jej przebieg zależy od indywidualnych czynników, a Klient na każdym etapie jest informowany na bieżąco i uzyskuje informacji na temat planowanego terminu zakończenia sprawy.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku przez naszą stronę
lub masz pytania

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955