ODSZKODOWANIE

- PO ŚMIERCI BLISKIEJ OSOBY

Odszkodowanie za śmierć osób bliskich i najbliższych członków rodziny.

Jeśli jesteś osobą, która straciła w wypadku najbliższą osobę, masz prawo uzyskać maksymalnie wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdę, która Cię spotkała. Zdajemy sobie sprawę, iż krzywda jakiej doznałeś po śmierci najbliższej osoby, jest nie do wycenienia. Najbliżsi czują stratę członka rodziny, który już nigdy do nich nie wróci. Wyobrażamy sobie jak trudny jest czas po utracie najbliższych. Naszą pomoc oferujemy rodzinom osób, które zginęły w wypadku komunikacyjnym.

Wypłaty wszelkich roszczeń możesz oczekiwać od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy od Odpowiedzialności Cywilnej lub gdy nie jest znany sprawca, na takich samych zasadach odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym należne jest rodzinie i najbliższym zmarłego (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, konkubent).

Co możemy wspólnie uzyskać?

Zadośćuczynienie. Dotyczy uzyskania dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia pieniężnego za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej – nawet jeśli nie była z nami spokrewniona.
Odszkodowanie za wypadek śmiertelny
Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną: Rodzina może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej również w przypadku, kiedy strata ta wpłynęła na sytuację finansową rodziny. O odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (współmałżonek lub dzieci). Dalsza rodzina, również może ubiegać się o jednorazowe roszczenie, jeżeli osoba zmarła wspierała ją finansowo.
Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną
Zwrot kosztów pogrzebu: Rodziny osób zmarłych często nie starają się o odszkodowanie za śmierć. Zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, że dzięki odszkodowaniu mogą zapewnić zmarłemu godziwy pochówek. Zgodnie z prawem jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.
Zwrot kosztów pogrzebu
Jeżeli zmarła w wypadku osoba była jedynym żywicielem rodziny, masz możliwość ubiegania się o rentę. Jednak pod warunkiem że osoba zmarła nie była sprawcą wypadku. Wtedy też najbliższej rodzinie należy się odszkodowanie. Renty mogą żądać również inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.
Wypłata renty:
Prowadzenie sprawy karnej. Jeśli nasz zespół pracowników uzna, że kwota jaką Ubezpieczyciel zgadza się wpłacić, nie rekompensuje w pełni szkody - za Twoją zgodą - walczymy o więcej w sądzie, tak aby uzyskać adekwatną rekompensatę, czyli statycznie znacznie więcej niż oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
Prowadzenie sprawy karnej
Porady Specjalistów. Na każdym etapie prowadzenia Twojej sprawy masz do dyspozycji darmowe porady naszych specjalistów. W Helpea uzyskasz nie tylko wsparcie prawne, ale również profesjonalnych rehabilitantów, którzy pomogą Tobie w możliwie jak najszybszym czasie powrócić do zdrowia.
Porady Specjalistów

Nie ma takiej sumy pieniędzy, którą można uznać za właściwe zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w tragicznym wypadku. Strata, jaką w takiej chwili czują najbliżsi, jest nie do ocenienia. Pragniemy jednak choć częściowo złagodzić ból, pomagając uzyskać wsparcie finansowe najbliższym osobom, niekoniecznie spokrewnionym lub spowinowaconym. Zadośćuczynienie, jakie pomożemy uzyskać, nie złagodzi bólu czy poczucia straty, jednak każdemu, kto stracił w wypadku bliską osobę należy się świadczenie pieniężne za poniesiony ból i cierpienie.

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz
a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl