Helpea  >  Pomoc Mój bliski zginął w wypadku

Odszkodowanie za śmierć osób bliskich i najbliższych członków rodziny.

Jeśli jesteś osobą, która straciła w wypadku najbliższą osobę, masz prawo uzyskać maksymalnie wysokie zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdę, która Cię spotkała. Zdajemy sobie sprawę, iż krzywda jakiej doznałeś po śmierci najbliższej osoby, jest nie do wycenienia. Najbliżsi czują stratę członka rodziny, który już nigdy do nich nie wróci. Wyobrażamy sobie jak trudny jest czas po utracie najbliższych. Naszą pomoc oferujemy rodzinom osób, które zginęły w wypadku komunikacyjnym.

Wypłaty wszelkich roszczeń możesz oczekiwać od ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku, w sytuacji jednak gdy taka osoba nie wykupiła obowiązkowej polisy od Odpowiedzialności Cywilnej lub gdy nie jest znany sprawca, na takich samych zasadach odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym należne jest rodzinie i najbliższym zmarłego (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, konkubent).

Co możemy wspólnie uzyskać?

zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie.

Dotyczy uzyskania dla rodziny i najbliższych zmarłego najwyższego świadczenia pieniężnego za ból i cierpienie związane ze śmiercią osoby bliskiej – nawet jeśli nie była z nami spokrewniona.

odszkodowanie za śmierć

Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną.

Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną: Rodzina może ubiegać się o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej również w przypadku, kiedy strata ta wpłynęła na sytuację finansową rodziny. O odszkodowanie za śmierć w wypadku komunikacyjnym może ubiegać się najbliższa rodzina zmarłego (współmałżonek lub dzieci). Dalsza rodzina, również może ubiegać się o jednorazowe roszczenie, jeżeli osoba zmarła wspierała ją finansowo. Odszkodowanie ze względu na trudną sytuację materialną

zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu

Zwrot kosztów pogrzebu: Rodziny osób zmarłych często nie starają się o odszkodowanie za śmierć. Zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z tego, że dzięki odszkodowaniu mogą zapewnić zmarłemu godziwy pochówek. Zgodnie z prawem jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

wypłata renty

Wypłata renty

Jeżeli zmarła w wypadku osoba była jedynym żywicielem rodziny, masz możliwość ubiegania się o rentę. Jednak pod warunkiem że osoba zmarła nie była sprawcą wypadku. Wtedy też najbliższej rodzinie należy się odszkodowanie. Renty mogą żądać również inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania.

sprawa karna

Prowadzenie sprawy karnej

Prowadzenie sprawy karnej. Jeśli nasz zespół pracowników uzna, że kwota jaką Ubezpieczyciel zgadza się wpłacić, nie rekompensuje w pełni szkody – za Twoją zgodą – walczymy o więcej w sądzie, tak aby uzyskać adekwatną rekompensatę, czyli statycznie znacznie więcej niż oferuje Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Nie ma takiej sumy pieniędzy, którą można uznać za właściwe zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w tragicznym wypadku. Strata, jaką w takiej chwili czują najbliżsi, jest nie do ocenienia. Pragniemy jednak choć częściowo złagodzić ból, pomagając uzyskać wsparcie finansowe najbliższym osobom, niekoniecznie spokrewnionym lub spowinowaconym.

Zadośćuczynienie, jakie pomożemy uzyskać, nie złagodzi bólu czy poczucia straty, jednak każdemu, kto stracił w wypadku bliską osobę należy się świadczenie pieniężne za poniesiony ból i cierpienie.

Co możesz zrobić by uzyskać naszą pomoc? 

Postępuj według poniższych kroków:

formularz

Wypełnij formularz
lub Zadzwoń
727 765 765

weryfikacja możliwości odszkodowania

Porozmawiaj z opiekunem klienta.
Bezpłatna Weryfikacja Możliwości odszkodowania

uzyskaj odszkodowanie

Podejmij decyzję i skompletuj dokumenty

odszkodowanie dokumenty

Odbierz i podpisz dokumenty przy Kurierze.
Nowość na RYNKU!

odszkodowanie proces odzyskania

Start Twojej sprawy, Współpraca, Zgłoszenie Roszczeń

odszkodowanie pozytywna decyzja

Pozytywna decyzja zakładu ubezpieczeń

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

Czy przydarzyło Ci się więcej przykrych sytuacji?

Sprawdź czy nie uzyskasz wyższego odszkodowania:

odszkodowanie za śmierć

Mój bliski zginął w wypadku

Odszkodowanie za śmierć osób bliskich. Zadośćuczynienie, zwrot kosztów pochówku, renta.

Dowiedz się więcej >

odszkodowanie powypadkowe

Zostałem ranny w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne. Kierowca, pasażer, motocyklista, pieszy.

Dowiedz się więcej > 

 

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Stan ciężki mojego bliskiego po wypadku

Odszkodowanie za poniesione straty w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dowiedz się więcej > 

 

sprawa karna odszkodowania

Sprawa karna po wypadku komunikacyjnym

Reprezentujemy naszego klienta w sądzie podczas sprawy karnej.

Dowiedz się więcej > 

 

odszkodowanie wypadek samochodowy

Mam uszkodzony pojazd po wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku samochodowym poszkodowanym w tym zdarzeniu.

Dowiedz się więcej > 

 

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955