ODSZKODOWANIA

- za szkody rzeczowe

Odszkodowania za szkody rzeczowe

Szkoda rzeczowa, inaczej nazywana szkodą majątkową, powstaje wówczas gdy dochodzi do uszkodzenia, utraty lub zniszczenie mienia. Osoby, które występują o odszkodowanie za uszkodzenie mienia korzystając z tzw. OC sprawcy szkody tj. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, najczęściej ubiegają się o odszkodowanie za uszkodzenie samochodu, odzieży, bagażu. Do tej grupy szkód majątkowych zaliczyć należy również koszt holowania pojazdu, koszt wynajmu samochodu zastępczego.

  • Szkoda w pojeździe zgłoszona do likwidacji zakładowi ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego – ubezpieczenia OC, zwyczajowo kwalifikowana jest jako:
    • szkoda częściowa – gdy pojazd nadaje się do naprawy;
    • szkoda całkowita – gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody (z tym wyjątkiem, że w wypadku ubezpieczenia autocasco zasady ustalania definicji szkody całkowitej należą do ubezpieczyciela i są zawarte w ogólnych warunkach umowy);

Nasza oferta w zakresie likwidacji szkód majątkowych obejmuje:

  • pomoc w zgromadzeniu dokumentacji niezbędnej do likwidacji szkody,
  • darmowe, profesjonalne doradztwo i obsługę prawną,
  • dodatkowe bonusy dla partnerów współpracujących,
  • weryfikację zasadności decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego przez naszych ekspertów HELPEA,
  • atrakcyjne ceny odkupu Twojej szkody;

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami, wypełniając formularz
a sprawdzimy, jak możemy Ci pomóc.

Napisz - Pomożemy

Skontaktujemy się w ciągu 24h

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jest HELPEA Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Biznesowej 15 w Radomiu.

Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania informacji na temat odszkodowania, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności

Dane osobowe podane przez Państwo będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celu wysłania informacji na temat odszkodowania, które Państwa interesuje, a jeśli udzielili Państwo określonych zgód – również na podstawie ww. zgody i w celu w jej treści określonym.

Informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych, w celach opisanych w Polityce prywatności, w tym celu wykonywania badań i analiz oraz w celach marketingowych (marketing bezpośredni własnych produktów).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: biuro@helpea.pl