Helpea  >  Pomoc  >  Sprawa karna po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za kolizję lub wypadek

Kolizja lub wypadek przytrafiają się w najmniej oczekiwanych momentach. Warto zachować wtedy zimną krew i nie popełniać błędów, które skutkować mogą odmową wypłaty na naszą rzecz zadośćuczynienia i odszkodowania. Warto skorzystać przy tym z pomocy doświadczonych profesjonalistów, którzy zadbają, żeby postępowanie nie stało się dla nas drogą przez mękę.

Sprawa karna będąca następstwem wypadku dzieli się na dwa etapy – przygotowawczy, zwany potocznie prokuratorskim oraz sądowy. Pamiętaj, że jako pokrzywdzonemu przysługuje Ci prawo do zgłaszania dowodów, np. o przesłuchanie świadka zdarzenia lub o zabezpieczenie monitoringu – zarówno miejskiego jak i prywatnego – który może obejmować miejsce w którym doszło do wypadku. Możesz także – za zgodą prowadzącego postępowanie – przeglądać akta postępowania, wykonywać ich fotokopie oraz uzyskiwać odpłatnie ich kserokopie lub odpisu.

Jeśli policja lub prokuratura uważają, że domniemany sprawca jest winnym zdarzenia wysyłają do sądu akt oskarżenia lub jeśli sprawca poczuwa się do winy i chce dobrowolnie poddać się karze zamiast aktu oskarżenia do sądu trafia wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary.

W przypadku, w którym prowadzący postępowanie przygotowawcze nie znajduje podstaw do skierowania aktu oskarżenia do sądu, umarza postępowanie w sprawie. Zdaniem profesjonalnego pełnomocnika na tym etapie jest zarówno zgłoszenie dowodów, udział w czynnościach procesowych jak i dbanie o to żeby postępowanie zakończyło oskarżeniem sprawcy wypadku. Jeśli postępowanie przygotowawcze zostanie umorzone pełnomocnik jest w stanie wnieść zażalenie do sądu, które najczęściej okazuje się znacznie skuteczniejsze od zażalenia pisanego przez samego klienta.

Fachowa pomoc jest nieoceniona także na etapie postępowania sądowego.

Żeby stać się stroną takiego postępowania musisz w odpowiednim termin złożyć oświadczenia, że będziesz występował w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Nie możesz tego zrobić zbyt wcześnie, np. po dowiedzeniu się o przedstawieniu sprawcy wypadku zarzutów na etapie postępowania przygotowawczego. Działanie takie nie wywoła bowiem skutku prawnego i tym samym nie zostaniesz dopuszczony do udziału w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy. Nie możesz tego zrobić także zbyt późno, bo Twoje uprawnienie wygaśnie już na pierwszej rozprawie, a terminu tego nie będzie dało się przywrócić. Dlaczego bycie oskarżycielem posiłkowym jest tak ważne? Jedynie oskarżycielowi posiłkowemu przysługuje na etapie sądowym prawo do zgłaszania dowodów, zadawania pytań świadkom, korzystania na rozprawach z pomocy pełnomocnika, czy w końcu wnoszenia apelacji od wyroku, który nas nie satysfakcjonuje.

Jeśli nie złożysz wspominanego oświadczenia jesteś traktowany tak samo jak świadek, a Twój udział w sprawie sądowej kończy się na złożeniu przez Ciebie zeznań i opuszczeniu sali rozpraw. Jeśli sąd wyda wyrok zbyt łagodny nic nie będzie mógł z tym zrobić. Jeśli sąd uniewinni sprawcę wypadku pozostanie Ci jedynie udowodnianie jego winy w postępowaniu cywilnym, co z kolei może okazać się bardzo ryzykowne i kosztowne.

W postępowaniu sądowym możesz także otrzymać zadośćuczynienie i odszkodowanie od sprawcy wypadku.

Jednak i w tym zakresie musi wykazać aktywność, bowiem sąd nie przyzna ich bez Twojego wniosku. Rolą doświadczonego pełnomocnika na tym etapie sprawy jest z jednej strony doprowadzenie do skazania sprawcy wypadku, z drugiej do uzyskania na rzecz Klienta świadczenia pieniężnych, które w całości lub w części pokryją szkodę lub krzywdę (szkodę niemajątkową).

Helpea pomaga swoim klientom również w sprawach karnych, wypełnij formularz i zgłoś się do nas.

Co możesz zrobić by uzyskać naszą pomoc? 

Postępuj według poniższych kroków:

formularz

Wypełnij formularz
lub Zadzwoń
727 765 765

weryfikacja możliwości odszkodowania

Porozmawiaj z opiekunem klienta.
Bezpłatna Weryfikacja Możliwości odszkodowania

uzyskaj odszkodowanie

Podejmij decyzję i skompletuj dokumenty

odszkodowanie dokumenty

Odbierz i podpisz dokumenty przy Kurierze.
Nowość na RYNKU!

odszkodowanie proces odzyskania

Start Twojej sprawy, Współpraca, Zgłoszenie Roszczeń

odszkodowanie pozytywna decyzja

Pozytywna decyzja zakładu ubezpieczeń

Możemy Ci pomóc

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

Czy przydarzyło Ci się więcej przykrych sytuacji?

Sprawdź czy nie uzyskasz wyższego odszkodowania:

odszkodowanie za śmierć

Mój bliski zginął w wypadku

Odszkodowanie za śmierć osób bliskich. Zadośćuczynienie, zwrot kosztów pochówku, renta.

Dowiedz się więcej >

odszkodowanie powypadkowe

Zostałem ranny w wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne. Kierowca, pasażer, motocyklista, pieszy.

Dowiedz się więcej > 

 

odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Stan ciężki mojego bliskiego po wypadku

Odszkodowanie za poniesione straty w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Dowiedz się więcej > 

 

sprawa karna odszkodowania

Sprawa karna po wypadku komunikacyjnym

Reprezentujemy naszego klienta w sądzie podczas sprawy karnej.

Dowiedz się więcej > 

 

odszkodowanie wypadek samochodowy

Mam uszkodzony pojazd po wypadku

Odszkodowanie z OC sprawcy po wypadku samochodowym poszkodowanym w tym zdarzeniu.

Dowiedz się więcej > 

 

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955