Helpea  >  Wiedza  >  Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek nawet do 20 lat wstecz.

21 sierpnia 2019

helpea odwiedziny 754

Bardzo często klienci nie mają świadomości, w jakim okresie czasowym można rościć o odszkodowanie. Odpowiedź na pytanie zależy od tego, czy szkoda wynikała z przestępstwa czy nie (np.: jedynie z wykroczenia).

Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa to przedawnienie roszczenia następuje z upływem 20 lat od dnia jego popełnienia. W takim wypadku oczywiście Klientowi należy się odszkodowanie/zadośćuczynienie. W pozostałych przypadkach roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawienia szkody. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od dnia wypadku.

Jeśli na skutek wypadku wyrządzona została szkoda na osobie (krzywda fizyczna) roszczenie o naprawienie szkody przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym Klient dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do naprawianie szkody.

W każdym przypadku należy pamiętać, że jeśli tego typu szkoda powstała ponad 10 lat temu, ale była zgłaszana do sprawcy/ubezpieczyciela, to mogła ona nie ulec przedawnieniu.

Należy pamiętać również, że w przypadku gdy otrzymaliśmy wcześniej odszkodowanie, to w terminie do przedawnienia sprawy możemy rościć o większe odszkodowanie bądź zadośćuczynienie, którego nie otrzymaliśmy pierwotnie. W takim przypadku nie może być wcześniej zawarta ugoda, która w większości przypadków wyczerpuje wszelkie możliwości roszczeń.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku przez naszą stronę
lub masz pytania

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955