Helpea  >  Wiedza  >  Uszkodzony pojazd po wypadku, co mi się należy?

Uszkodzony pojazd po wypadku, co mi się należy?

28 sierpnia 2019

helpea odwiedziny 352

W razie wypadku autem służbowym problemu nie ma, gdy winę ponosi inny kierowca, a nie pracownik. Wtedy samochód zostanie naprawiony z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel pokryje też koszty wypożyczenia auta zastępczego.

W razie wypadku autem służbowym problemu nie ma, gdy winę ponosi inny kierowca a nie pracownik. Wtedy samochód zostanie naprawiony z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Ubezpieczyciel pokryje też koszty wypożyczenia auta zastępczego.

Sprawa komplikuje się, gdy do wypadku dojdzie z winy kierowcy samochodu służbowego. Auta firmowe zazwyczaj są w miarę nowe, a ich właściciele często wykupują polisy autocasco. Wtedy za naprawę powinien zapłacić ubezpieczyciel. Ale nie zawsze jest to oczywiste, bo polisa AC nie chroni przed skutkami wszystkich szkód.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia zawarte są różnego rodzaju wyłączenia odpowiedzialności, jednym z nich może być zastrzeżenie, że ubezpieczyciel nie bierze na siebie kosztów wynajmu samochodu zastępczego – mówi radca prawny. – W takiej sytuacji pracodawca może obciążyć kosztami pracownika, podobnie jak zwrócić się o rekompensatę strat, spowodowanych tym, że uszkodzony samochód mówiąc kolokwialnie nie zarabia na siebie.

Ubezpieczenie autocasco – pracownik często pokrywa udział własny

Niektóre firmy ubezpieczeniowe sprzedają polisy AC z tzw. udziałem własnym w szkodzie. To określona w umowie ubezpieczenia część wartości odszkodowania, jaką klient zobowiązuje się pokryć z własnej kieszeni. Warunek ten wyrażany jest na dwa sposoby: kwotowo albo procentowo.

Pracodawca może żądać od pracownika, by zapłacił za szkodę w części równej udziałowi własnemu – wyjaśnia Andrzej Puławski. – Może też wymagać od pracownika pokrycia kosztów utraty wartości auta, które miało wypadek.

Pracownik może uniknąć odpowiedzialności, jeśli udowodni, że kolizja lub wypadek, były od niego niezależne. Na przykład, gdy doszło do nich wskutek awarii hamulców. Dużo zależy też od regulaminów wewnętrznych firm.

U nas pracownik nie ponosi kosztów za pierwszą szkodę ze swojej winy – mówi Luiza Paprocka z jednej z opolskich firm transportowych. – Jeśli dojdzie do kolejnych, obciążamy go kwotą, o jaka wzrasta składka ubezpieczenia danego auta, spowodowana kolizjami czy wypadkami.

Auto bez AC? Za szkodę płaci pracownik

Jeśli samochód nie miał AC, a do kolizji czy wypadku doszło z winy jego użytkownika, to on zapłaci za naprawę. Pracownicy ponoszą bowiem odpowiedzialność za szkody, które powstały wskutek nienależytego wykonania ich obowiązków, wynikających z umowy o pracę.

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku przez naszą stronę
lub masz pytania

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955