Helpea  >  Wiedza  >  Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania/zadośćuczynienia

Niezbędna dokumentacja do uzyskania odszkodowania / zadośćuczynienia

4 września 2019

helpea odwiedziny 531

Wysokość uzyskanego przez nas odszkodowania jest uzależniona w bardzo dużym stopniu od szczegółowości i trafności zebranych materiałów dowodowych oraz dokumentacji. Klient, chcąc uzyskać jak najbardziej rekompensujące jego cierpienia i krzywdę świadczenie, powinien zebrać niezbędne dokumenty. Są to:

  • dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy (może to być notatka policyjna, postanowienie prokuratury, akt oskarżenia czy też wyrok karny skazujący)
  • dokument potwierdzający przyjęcie odpowiedzialności za skutki wypadku (oświadczenie podmiotu, na którego terenie doszło do wypadku)
  • akt zgonu
  • kopię dowodów osobistych Roszczących
  • dokumenty potwierdzające więzi rodzinne – opis relacji łączących Roszczących ze Zmarłym
  • fotografie
  • kopia aktu małżeństwa

Kopia aktu urodzenia bądź legitymacji szkolnej

  • rachunki, faktury, paragony – dokumentujące koszty pogrzebu w przypadku szkody śmiertelnej
  • dokumentacja medyczna – (dotycząca leczenia po wypadku, wszelkie faktury i rachunki za leki, środki opatrunkowe, rehabilitację, wizyty lekarskie lub zakup sprzętu medycznego).

Jeśli jeszcze nie złożyłeś wniosku przez naszą stronę
lub masz pytania

Skontaktuj się z nami bezpośrednio przy użyciu poniższego formularza

helpea logo

Tel. / fax.: 48 679 67 57
Tel. 727 965 965
E-mail: biuro@server912028.nazwa.pl

Godziny pracy centrali:

poniedziałek - piątek:
9.00 do 17.00 

facebook instagram helpea helpea google

HELPEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
ul. Biznesowa 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000579394,
NIP: 9482604817, REGON: 362690955